Kim ngạch trao đổi hàng hóa Nga - Ukraine 8 tháng đầu năm đạt hơn 30 tỉ USD

Tin mới

23/10/2012 02:30

M.Nhung