Kim ngạch trao đổi hàng hóa Nga-VN 8 tháng đầu năm tăng 49,7%, đạt hơn 2,5 tỉ USD

Tin mới

03/11/2012 01:00

M.Nhung