Kim ngạch trao đổi thương mại VN-Malaysia 10 tháng đầu năm đạt gần 6,53 tỉ USD

Tin mới

23/11/2012 03:00

M.Nhung