Kuwait: Hàng chục ngàn người tuần hành kêu gọi tẩy chay tổng tuyển cử ngày 1-12

Tin mới

01/12/2012 01:30

M.Nhung