Kuwait và UAE cam kết hỗ trợ người dân Syria 600 triệu USD

Tin mới

30/01/2013 19:30

B.T.H