Lai Châu: Chi 171 tỉ đồng xây dựng hệ thống truyền tải điện cho 19 xã ở Phong Thổ, Mường Tè

Tin mới

18/12/2012 22:21

 

T.Kim