Lâm Đồng: Đào móng làm nhà, phát hiện chiếc chiêng lớn đường kính 73 cm, nặng 13,5 kg

Tin mới

08/08/2012 16:52

T.Tiên