Lâm Đồng: Mưa lũ chiều 2-10 tại TP Đà Lạt, Lạc Dương làm 1 người chết, thiệt hại 100 ha hoa màu

Tin mới

02/10/2012 19:49

t.Tiên