Lâm Đồng: Yêu cầu di dời khẩn cấp các hộ dân khỏi vùng sụt lún hồ Đăk Lông Thượng

Tin mới

03/12/2012 20:44

Phong Linh