Lần đầu tiên, quân Hamas đã bắn rocket vào thánh địa Jerusalem

Tin mới

16/11/2012 22:55

Phong Linh