Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ thị toàn bộ quân đội vào tư thế sẵn sàng

Tin mới

31/01/2013 07:44

Phong Linh