Lào: Bàn giao 2 công trình lịch sử giữa hai Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào

Tin mới

08/11/2012 21:26

T.Tiên