Lào Cai có gần 40.000ha lúa và cây trồng cần nước tưới trong vụ đông xuân 2012 - 2013

Tin mới

26/11/2012 00:00

M.Nhung