Lào Cai: Lễ mở Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II thuộc cặp cửa khẩu Lào Cai-Hà Khẩu vào ngày 8-11

Tin mới

05/11/2012 08:46

 

T.Tiên