Lào: Khánh thành trại đá "Tình Hữu nghị Việt - Lào” tại Viêng Chăn

Tin mới

30/11/2012 20:52

M.Khuê