LHQ: Gần 1/3 tù nhân được NATO chuyển cho Afghanistan bị tra tấn

Tin mới

24/01/2013 07:03

Phong Linh