LHQ rút quan sát viên khỏi thành phố Aleppo - Syria