Libya: Tân thủ tướng Ali Zaidan trình quốc hội danh sách nội các mới ngày 30-10

Tin mới

31/10/2012 06:30

M.Nhung