Liên doanh Dầu khí Việt Nam - Venezuela (Petromacareo) vừa đón thùng dầu đầu tiên