Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết về nhân quyền Triều Tiên

Tin mới

21/12/2012 13:07

T.Nguyên