Lính Pakistan vượt biên ở Kashmir, giết chết 2 binh sĩ Ấn Độ ngày 8-1

Tin mới

09/01/2013 00:30

M.Nhung