Litva: Tiến sĩ y khoa Gedvilas được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa mới

Tin mới

17/11/2012 11:25

B.T.H