Lốc xoáy làm sập và tốc mái hơn 100 căn nhà tại Vĩnh Long

Tin mới

03/08/2012 16:12

Phong Linh