Lợi nhuận quý II/2012 của BP chỉ đạt 238 triệu USD so với 5,4 tỉ USD cùng kỳ 2011

Tin mới

01/08/2012 06:30

M.Nhung