London (Anh) được chọn làm thành phố chủ nhà của Paralympic thế giới 2017

Tin mới

19/12/2012 17:59

B.T.H