Malaysia: Mưa lũ lớn, nhiều trường học đóng cửa, 1.500 người đi lánh nạn

Tin mới

01/01/2013 17:54

Phong Linh