Malaysia: Ông Abdul Taib Mahmud, lãnh đạo bang Sarawak nghèo khó, giàu nhất nước

Tin mới

24/09/2012 09:20

M.Nhung