Mexico phát hiện giếng dầu Supremus 1 có trữ lượng khoảng từ 75 triệu đến 125 triệu thùng

Tin mới

06/10/2012 13:20

B.T.H