Miền Trung và Tây Nguyên sơ tán 5.260 hộ (19.733 người) do sợ ảnh hưởng của lũ

Tin mới

09/10/2012 03:00

M.Nhung