Mỗi hộ dân huyện đảo Trường Sa thu nhập từ 180- 240 triệu đồng/ năm

Tin mới

27/12/2012 17:18

Phong Linh