Moody's hạ bậc tín nhiệm của 4 ngân hàng Tây Ban Nha thuộc sở hữu nhà nước

Tin mới

06/10/2012 12:26

B.T.H