Moody's hạ tín nhiệm tín dụng của Cơ chế Bình ổn châu Âu từ AAA xuống Aa1

Tin mới

01/12/2012 12:40

B.T.H