Một thủ lĩnh Taliban vừa bị tiêu diệt ở Afganishtan

Tin mới

22/12/2012 20:47

T.Kim