Một trong hai con cá voi trôi dạt vào bờ biển Bố Trạch, Quảng Bình đã chết

Tin mới

25/12/2012 10:40

 

T.Nguyên