Mưa suốt 3 ngày, 12.000 ha lúa ngập úng ở Thái Bình, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình

Tin mới

11/08/2012 18:40

 

T.Kim