Mỹ: 2 ông B.Obama, M.Romney đang ráo riết chuẩn bị cho tranh luận ngày 16-10

Tin mới

15/10/2012 02:30

M.Nhung