Mỹ: 2 phe Dân chủ và Cộng hòa đổ lỗi cho nhau về bế tắc tài chính và thuế

Tin mới

02/12/2012 11:20

M.Nhung