Mỹ-Ai Cập đang bàn thảo gói hỗ trợ an ninh mới trên bán đảo Sinai

Tin mới

12/08/2012 15:00

M.Nhung