Mỹ ban bố tình trạng hạn hán tại 597 địa hạt thuộc 14 bang

Tin mới

10/01/2013 11:41

 

T.Nguyên