Mỹ: Bầu cử Tổng thống năm 2012 tốn 6 tỉ USD, tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ

Tin mới

01/11/2012 21:57

T.Tiên