Mỹ bổ nhiệm ông Laurence Pope làm đại biện lâm thời mới tại Libya

Tin mới

12/10/2012 11:29 

Phong Linh