Mỹ: Cấm quân nhân đồn trú tại Nhật Bản ra ngoài một mình vào buổi tối

Tin mới

01/12/2012 22:34

T.Kim