Mỹ: Cán cân xuất nhập khẩu tháng 8 thâm hụt 44,2 tỉ USD, cao nhất từ tháng 5-2012

Tin mới

12/10/2012 00:30

M.Nhung