Mỹ: Đã có hơn 80 người chết vì bão Sandy, 4,5 triệu người còn mất điện

Tin mới

02/11/2012 08:40

M.Nhung