Mỹ - Maldives bắt đầu tập trận chung ở Ấn Độ Dương ngày 5-10

Tin mới

06/10/2012 04:30

M.Nhung