Mỹ muốn duy trì khoảng 10.000 quân tại Afghanistan sau năm 2014

Tin mới

27/11/2012 05:30

M.Nhung