Mỹ: Người dân Los Angeles giao nộp 1.500 khẩu súng trong ngày đầu đổi súng lấy phiếu mua hàng

Tin mới

27/12/2012 21:02

T.Tiên