Mỹ phát hành 88.888 tờ 1 USD tiền may mắn cho năm Quý Tỵ 2013