Mỹ: Số người chết vì bão Isaac lên tới 7 người (5 ở Louisiana, 2 ở Mississippi)

Tin mới

01/09/2012 11:03

 

B.T.H