Mỹ: Sóc chuột tại South Lake Tahoe, California, bị phát hiện mắc bệnh dịch hạch

Tin mới

27/10/2012 08:40

B.T.H